Brukerorganisasjonene på rusfeltet sitt krav
til regjeringen

Regjeringen har sagt at vi som brukerorganisasjoner skal melde inn våre erfaringer med dagens narkotikapolitikk og bidra i arbeidet med å utvikle ny og bedre politikk. I en spesialsesjon i FN den 9. desember uttalte den norske delegasjonen at «de som bruker narkotika må få bidra til sluttdokumentet. Interesseorganisasjoner er uunnværlige når det gjelder å tilby ekspertise og belyse spørsmål».

Bakgrunnen er FN-toppmøtet i april, der FNs generalforsamling skal møtes for å gjøre opp regnskap for den globale krigen mot narkotika og stake ut ny kurs. Spesialsesjonen er en del av forberedelsene til møtet.

Som brukere av illegale rusmidler i ett av landene i Europa med høyest dødelighet og strengest lovgivning, har vi et unikt innblikk i både svakhetene og styrkene ved dagens politikk.

Våre anbefalinger for Norges bidrag til FNs spesialsesjon om narkotika i New York i april (UNGASS, United Nations General Assembly Special Session) er:


  1. Menneskerettigheter må ligge til grunn for all internasjonal ruspolitikk.

  2. Norge må kreve at land i Asia og Midt-Østen umiddelbart slutter med dødsstraff og internering mot brukere og selgere av illegale rusmidler.

  3. Bruk og besittelse av rusmidler til eget bruk må avkriminaliseres helt, uten at straff erstattes med nye og inngripende sanksjoner.

  4. Norge må være åpne om at de aller fleste som bruker illegale rusmidler ikke har rusproblemer. I et demokrati har disse rett til å slippe straff og forfølgelse.

  5. Skadereduserende tiltak med lav terskel, bedre boliger, styrket ettervern og andre hjelpetiltak for de som får problemer med rusmidler må gjøres bredt tilgjengelige og være reellt frivillige.

  6. Norge bør gå inn for å på en fornuftig måte regulere det som idag er illegale rusmidler innenfor loven, i stedet for et generelt forbud som virker mot sin hensikt med katastrofale følger både hjemme og i utlandet.

I de tre første rundene med forberedelser til toppmøtet, i møter i FNs narkotikakommisjon i Wien, viste Regjeringen liten vilje til å inkludere andre organisasjoner enn de som er enige med dem. De inkluderte bare organisasjoner som ikke består av aktive brukere. Etter press i media har Sturla Haugsgjerd fått ti minutters taletid ved neste møte i mars, men myndighetene har fortsatt ingen planer om å føre en mer progressiv politikk.

Dette er ikke godt nok. Som brukernettverket International Network of People who Use Drugs (INPUD) sier: Intet om oss uten oss!

Signaturer

Arild Knutsen
Foreningen for human narkotikapolitikk
Ester Nafstad
Normal Norge
Ronny Bjørnestad
ProLAR

 

Siri Getz Solli
LAR-nett
Teri Krebs
EmmaSofia
Vidar Hårvik
Marborg

 

Støttesignaturer
Vi støtter brukerorganisasjonene på rusfeltet sitt krav om å inkluderes og bli hørt.

Ketil Lund
Tidligere Høyesterettsdommer
Kirsti Coward
Tidligere Høyesterettsdommer
Hedda Giertsen
Professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo

 

Trine Skei Grande
Leder, Venstre
Carl I. Hagen
Tidligere leder for Fremskrittspartiet
Hilde Opoku
Nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne

 

Odd Hordvin
Tidligere rådgiver ved Statens institutt for rusmiddelforskning, overdoseekspert
Steinar J. Olsen
Stormberg-Gruppen
Paul Larsson
Professor ved Politihøgskolen

 

Thomas Hylland Eriksen
Professor ved sosialantropologisk institutt
Anlov P. Mathisen
Tidligere redaktør i =Oslo, styreleder i Føniks Ruspolitisk Tenketank, forfatter
Jan Gunnar Skoftedalen
Sekretariatsleder, Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

 

Eva Karin Løvaas
Spesialist i klinisk psykologi og klinikksjef ved Bergensklinikkene
Kari Lossius
Spesialist i klinisk psykologi og klinikksjef ved Bergensklinikkene
Aslak Syse
Professor, Institutt for offentlig rett

 

Fanny Duckert
Professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
Jan Fridthjof Bernt
Professor emeritus i offentlig rett ved Universitetet i Bergen
Alf Petter Høgberg
Professor i rettsvitenskap

 

Hans Fredrik Marthinussen
Professor i rettsvitenskap
Hans Jørgen Walin Weihe
Professor i sosialt arbeid
Morten Kinander
Professor, dr. juris

 

Lars Fr. H. Svendsen
Forfatter og professor i filosofi ved Universitetet i Bergen
Svanaug Fjær
Instituttleder ved institutt for sosialfag og vernepleie ved Høgskolen i Bergen
Thomas Clausen
Professor dr. med ved Universitetet i Oslo

 

Anine Kierulf
Forsker, Senter for menneskerettigheter
Helene Jensvoll
Forsker
Ole Røgeberg
Forsker

 

Evy Frantzsen
Førsteamanuensis Politihøgskolen
Else M. Tungland
Sosiolog og forfatter
Astrid Renland
Kriminolog og redaktør i Rus & Samfunn

 

Ragnar Hauge
Pensjonert rusforsker og professor i kriminologi
Camilla Lied
Kriminolog, rettssosiolog, Forsker II ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HIOA
Ida Nafstad
Kriminolog, PhD

 

Kathinka Steenstrup
Kriminolog
Nicolay B. Johansen
Kriminolog, PhD
Marie Smith-Solbakken
Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger

 

Ole Martin Moen
Filosof og postdoktor ved Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling ved Universitetet i Oslo
Erling Fossen
Bydoktor
Floris Zoutman
Postdoktor ved Norges Handelshøgskole

 

Sverre Eika
Lege
Wasim Zahid
Lege
Jan Guthu
Spesialist i Psykiatri

 

Nils August Andresen
Redaktør, Minerva
Aksel Braanen Sterri
Statsviter, lederskribent og kommentator i Dagbladet
Arild Dyngeland
Advokat (H)

 

Bengt Waldow
Advokat MNA
Frode Sulland
Advokat
Helge Hjort
Advokat og tidligere Helse- og sosialombud i Oslo

 

Henriette Willix
Advokat MNA
Håkon Bryge
Advokat MNA
Marit Lomundal Sæther
Advokatfullmektig

 

Bård Standal
Jurist
Dagfinn Hessen Paust
Jurist
Baard Zakariassen
Journalist

 

Jan Arild Snoen
Journalist, Minerva
Andreas Halse
Tidligere leder i Sosialistisk Ungdom
Atle Simonsen
Leder FpU

 

Benjamin E. Larsen
Leder Oslo SV
Erik F. Reitan
Kunstner og vara til Bergen bystyre for MDG
Erik Kursetgjerde
Fylkestingsrepresentant og kommunestyremedlem

 

Erlend Horn
Byråd for sosial, bolig og inkludering i Bergen kommune
Mikkel Grüner
Gruppeleder Bergen SV
Sveinung Rotevatn
Stortingsrepresentant, Venstre

 

Jan Bojer Vindheim
MDG Sør-Trøndelag Fylkesting
Pål Marius Aarlott Ertsås
MDG Nord-Trøndelag
Pål Thygesen
MDG Oslo

 

Njaal Henrik Neckelmann
Bystyrerepresentant og leder av Bergenhus Venstre
Theodor Barndon Helland
Agder FpU
Shoaib Sultan
Bystyremedlem for MDG i Oslo

 

Stefano Gardone
Leder Batteriet Vest Norge
Stein Lillevolden
Sosialarbeider
Torgrim Eggen
Forfatter, journalist og musiker

 

Tord Hustveit
Leder, Unge Venstre
Åshild Marie Vige
Den norske Helsingforskomité
Annette Martinsen Basso
Talsperson Feministisk initiativ

 

Bjønnulv Evenrud
Redaktør folk er folk
Christopher Nielsen
Tegneserieskaper
Elvira Nikolaisen
Sanger og låtskriver

 

Emil Nikolaisen
Musiker
Hilma Nikolaisen
Musiker
Lars Vaular
Rapper, artist

 

Nico D. Holter
Rapper og reggae-artist
Shabana Rehman Gaarder
Performancekunster, standup-komiker, dramatiker, og spaltist
Tine Poppe
Fotograf og designer

 

Ulrik Imtiaz Rolfsen
Filmregissør
Warsan Ismail
Student og Blogger

 

 

Internasjonal støtte til kravet om å bli hørt:

Berne Stålenkrantz
Styreleder Svenska Brukarföreningen
Danny Kushlick
Transform Drug Policy Foundation
Eliot Albers
Leder for International Network of People who Use Drugs (INPUD)

 

Johann Hari
Forfatter og journalist
Henrik Tham
Professor Emeritus, Stockholms Universitet
Nanna Gotfredsen
Gadejuristen

 

Ted Goldberg
Professor i sosiologi

 

 

Nye støttesignaturer etter publisering

Aagot Rokne
Sosionom
Adrian Bakkehaug
Adrian Huneide
Styremedlem i Liberalistene Telemark

 

Aleksander Lavoll
Aleksander Treider
Tømmrer
Alexander J. Hansen

 

Alexander Lindstad
Alexandra Log
Student
Alex Leander Svendsen

 

Anders Dahle
Seniorrådgiver
Anders Hverven
Andre Nilsen

 

Andreas Eliassen
Andreas Johannessen
Andreas Walle

 

Anja Jordalen
Anna Kvam
Talsperson, Grønn Ungdom
Anne-Hilde Rosenstrøm

 

Anne-Karin Kolstad
Anne Siri Granholt
Annette Svae
Leder FHN Hordaland

 

Anniken Dahle
Ann Mari Amundsgård
Overingeniør
Are Strand

 

Arild Fredriksen
Armin Khoshnewiszadeh
Jusstudent
Arne Rickard Rusten

 

Arnt Salberg
Student ved Nord Universitetet
Ask Skatvedt Hove
Aslaug Børjesson
Medlem FHN

 

Atle Kirkegaard
Pensjonist
Audun Lorentzen
Aurora Westheim

 

Bendik Aurdal
Bent Are Holmsen
Bent Hellum
Førsteamanuensis, NTNU

 

Bjarne Klågstad
Håndtverker
Bjarte Kaldestad
Bjørnar Eidem

 

Bjørn Dahl
Økologisk bonde
Bjørn Føyn Jespersen
Pensjonist
Bjørn Inge Storkås
Medforsker innen brukermedvirkning

 

Bjørn Restad
Miljøarbeider
B&arlig;rd Bransvik
Produksjonsarbeider
Camilla Søyland

 

Carl Eliassen
Cato Skivik
Cecilie Gjøvåg

 

Chris Fredriksen
Christian Strømsten
Christoffer Finstad

 

Christoffer Hals
Christoffer Madsen
Christopher Grung
Fisker

 

Christopher Spitznogle
Dag Bergstad
Dag-Christian Gundersen

 

Dag Myhre
Daglig leder LAR-Nett Norge
Dan Gøran Fagerli
Elektrikker
Daniel Hjelmseth

 

Daniel Lauritsen
Daniel Manuli
Daniel Skilbred

 

Daniel Sønstebø
Darri Arnarson
Student
David Danielsen

 

Denis Sabic
Dennis Kristiansen
Ed Bruheim

 

Eddie Kinn Holter
Einar Brauti
Eirik Albertsen

 

Eirik Bjerkeseth
Eirik Haugsand
Eirik Hiim Hansen

 

Eivind Tørstad
Elisabeth Thorstensen
Elizabeth Bristow

 

Ellen Indal
Pårørende
Emely Bakkejord
Erik Rasmussen

 

Erik Torset
Styreverv FHN Trøndelag
Espen Gottschal
Sivil Ingeniør
Espen Rekstad

 

Espen Solnørdal
Espen Solseth
Eva Andenøs

 

Even Rokne
Ekstremsportsgründer
Finn Helge Bringslid
Frank Brattli
Pensjonist

 

Frank Stangeland
Frode Andre V. Myhre
Psykologistudent og leder i EmmaSofia Studentforening
Frøydis Hole

 

Geir Bjørnar Nedrud
Geir Karlsen
Styremedlem for MDG i Vestre Toten
Geirid Solem

 

Geir Morten Riise
Geir Rustung Frøyland
Gartner
Geir Selquist

 

Gjertrud Lavik
Glenn Livar Voster
Gorm Hanssen

 

Grete Johansen
Pårørende
Gudny Lara Arnardottir
Gunnar Ødegård

 

Gunn Linda Bentsen
Gunn Marit Berentsen
Medlem FHN
Gunn-Tove Mathisen
Fysioterapeut

 

Guro Bratbakk
Guttorm Brattaker
Halvard Sørensen Rørtveit

 

Hannes Friman
Hans Emil Ljunggren
Hans-Petter Haldorsen

 

Harald Bjerke
Student
Heather Fuglevik
Hege Krokeide

 

Heidi Hagen
Heidi Skivik
Utdannet helsepersonell og søster til rusmissbruker
Helge Brattsti

 

Helge Ekrem
Helge Øystein Medbøen
IT-rådgiver
Henning Rosåsen

 

Henning Sandvik
Henrik Bjørøen
Henrik Sæther
Musiker

 

Henri Vikestad
Student
Herman Fredrikson
Chef
Hårek Rokne
Musikkprodusent

 

Håkon Synstad
Ida Therese Grythe Andersen
Vernepleier
Igor Coelho

 

Imran Bogfjelldal
Student
Ingeborg Støen
Sykepleierstudent
Ingrid Mathisen
Ingeniør

 

Ingrid Randisdatter Fjellberg
Bystyremedlem for MDG i Bergen
Ingvild Sveen
Ivan Hansen
Postmester

 

James-Joakim Halstensen
James Lund
Jan-Erik Tørres

 

Janniche Bolstad
Jan Ramsli
Jesper Moe

 

Jimmy Rødberg
Joachim Ovesen
Joakim Egelandsdal

 

Joakim Nilsen
Joakim Pedersen
Joakim Svela

 

Joakim Vorvik
Johan Pedersen
Byg og anleg
Jonas Adna

 

Jonas Bugtene Boulifa
Kommunestyremedlem, Bamble Kommune
Jon Olsen
Kommentator Natt&Dag
Jon Refsdahl
Leder Liberalistene Hordaland

 

Jostein Lie Svalheim
June Dahle
Jørgen Kjær
Formand Den Danske BrugerForeningen

 

Kai Glendrange
Kaspar Tuv Christensen
Kenneth Arctander
Brukerrepresentant og PhD student

 

Kenneth Christensen
Kenneth Egeland
proLAR - Rogaland
Kenneth Lier
Elektriker

 

Ken Theodorsen
Lyddesigner
Kent Rasmussen
Kent Roger Aarsvold Strand

 

Kim Åge Sollid
Kim A. Weidemann
Psykiatrisk sykepleier/pårørende
Kim Johansen

 

Kimon Michelsen Eleftheriou
Kim Stian Karlsen
Lagersjef
Kjell Bordal

 

Kjell Haavard Thrane Høie
Bystyrepolitiker, Sandnes Venstre
Kjell Ove Granmo
Kjell Sigurd Moss

 

Knut Johannessen
Student i Neuroscience
Kristian Ark
Kristian Lenning Aagaard

 

Kristian Rafteseth
Kristian Ødegård
Kristoffer Meyer

 

Kristoffer Gjerde Runde
Student
Kristoffer Presthaug
Ingeniørstudent
Kristoffer Rognerud

 

Kurt Ivan Gaare
Kyrre Haugen
Lars Halvor Brekke

 

Lars Kristiansen
Lars Kvisle
Psykologspesialist
Lars Magnus Madsen
Elektriker

 

Lasse Wennesland
Freedomfighter
Leif Kåre Sætervoll
Lena Skovly

 

Lena Solli Sal
Leder av Telemark MDG
Lene Ringstrand
Line Kjøniksen

 

Lise Marie Stedje
Lucas Nordeng
Ludvik Zahl
Musiker/ansatt xxl

 

Mads Hellenes
Magnus Fosse
Student
Magnus Johansen

 

Magnus Lund
Student
Magnus Refseth
Miljøterapeut
Magnus Therkelsen

 

Magnus Vanebo
Filosof, kunstner og musiker
Maren Aune
Mari Hansen

 

Maria Hansen
Maria Hval
Marius Kalland

 

Marius Myren
Unge Venstre
Marius Oppdal
Lærling
Marius Slezak
Miljøarbeider, Hamar kommune

 

Marous Kalland
Martin Aarvåg
Martin Gulbrandsen

 

Martin Velle
Mats Bredal Johansen
Mats Bråten
Skogvokter

 

Mats Rådset
Student
Max Tegn
Drosjesjåfør
Mikael Lagestuen

 

Mona Nordaas
Kunstner og kunstterapeut
Morten A. Trulsen
Leder, Informasjonssiden om cannabis
Morten Brodahl

 

Morten Hansen
Morten Muggerud
Morthen M. Espedal

 

Nicolai Berntsen
Nicolai Nerland
Nina Aarstrand

 

Oda Marø
Odd Erlend Paulsen-Johnsen
Odd Inge Johansen
Rigger

 

Oddvar Myklebust
Daglig leder
Ola Stavrum
Student
Olav Sjelmo

 

Ole Andre Hellebostad
Ole Erland Skjøstad Tangnæs
Ole Jørgen Lygren
Leder proLAR Bergen

 

Ole Kristiansen
Student
Ole Marthinsen
Murer
Ole Martin Alsvik

 

Ole Morten Gjeseth
Ole Per Landfald
Ole Sverre Engen
Bonde

 

Ole Valberg
Student
Oscar Bruheim
Ove Stårfelt

 

Paul G Hval
Peder C. Støre
Leder One Health Norway
Per E. Riise

 

Per Hjelset
LAR-Pasient
Per Ole Sivertsen
Per Øyvind Karlsen
Systemarkitekt

 

Peter Skinnes
Philip Holthe
Artist
Rajn Vogt

 

Randi Ervik
Høgskolelektor
Randi Margrethe Karlsen
Rasmus Gravermoen

 

Roald Janzso
Robert Esspisi
Robert Gray
Fagansvarlig-Blomsterdekoratør

 

Robert Uggedal Hansen
Rørlegger
Roger Hagen
Gartner
Roger Løvik

 

Roger Mathisen
Ronny Vucetic
Head of organization
Roy Norbye

 

Ruben Solvang
Selvstendig næringsdrivende
Ruben Vådahl
Rune Helgesen
Adjunkt

 

Rune Karlsen
Rune Larsen
Sandra Johannessen
Ruskonsulent

 

Sara Øsnes Sagild
Styreverv FHN Trøndelag, Student
Sevald Jakobsen
Observatør
Sigmund Ås
Professor

 

Signe Wiik
Simen Joakim Sveberg
Artist
Simon Mikkelsen

 

Simon Osen
Sindre Alexander Johnsen
Sindre Holten

 

Sindre Mathias Nilsen
Sivert Svendsen
Skage Kaupang

 

Snorre Høgdahl
Sondre Hansen
Stefan Luneng Nilsen
Billakkerer

 

Stein Arne Sørli
Kjøkkensjef
Steiner Christensen
Filosof
Stein Inge Dahn
Fylkestingsrepresentant Vest-Agder

 

Stein - Rikard Aas
Stig Edvardsen
Selger
Ståle Eriksen

 

Svein Hafnor
Sven Are Ek
Sven Nygaard

 

Sverre Moe
Sølvi Frances Fløistad
Taj Tal

 

Tarjei Møster
Terje Nesthus
Terje Teigen
Musiker

 

Thea Bråtveit
Thea Spjudvik
Sykepleier og legestudent
Thea Svenkerud
Ped.psyk.rådgiver (PPT)

 

Thomas Akslen
Bartender
Thomas Alexander Wiik
Thomas Bergdal

 

Thomas Kjersem
Thomas Larsen
Thomas Olsen
Arbeider

 

Thomas Rodriguez
Arbeider
Thomas Sagbråten
Musiker
Thomas U. Torp
Student og varamedlem, FHN Trøndelag

 

Tim Lindberg
Tina Vestergaard
Styremedlem i proLAR
Tobias Hansson

 

Tobias Sakariassen
Tom Eirik Olsen
Tom-Lennart Sætran

 

Tommy Dahle
Tommy Evensen
Tommy Ramone Larsen

 

Tommy Winther
Vandrer
Tone Lise Solstad
Tonny Strøm

 

Tor-Andre Bruun
Torbjørn Solaas
Elektriker
Torgeir Treidene
MDG

 

Torkild Siegel
Torstein Holen
Torstein Velsand
Bonde, oversetter og forfatter

 

Trine Bjørkås
Trine Irene Bjarkøy
Miljøterapeut, pårørende
Trond Nordby

 

Trond Wirstad
Vanja Karine Hellevang
Vegar Lauritzen

 

Vegard Vollebekk
Student
Vegard Midtlid
Vegard Varslott

 

Veronica Anine Hauge
Vetle Thune
Victoria Løvås

 

Vidar Esmesjø
Vidar Halvoorsen
Vilde Tomine Eckhardt

 

Viljar Bliksvær
Wenche Tomren Jensen
Åse Valand Phung

 

Ørjan-Helmer Solum
Øystein Alm
Student
Øystein Berg
Forfatter

 

Øystein Westrum
Øyvind Breivik
Øyvind Christensen

 

Øyvind Schanche
Styreleder, Normal Tromsø
Øyvind Skauen
Øyvind Steensen