Til fhn.no forside

Opprop mot tvungen urintesting av metadon- og Subutexbrukere

Underskriftskampanje mot tvungen urintesting av metadon- og Subutexbrukere, på generelt grunnlag.

Vi som skriver under på oppropet mot tvungen urintesting av metadon- og Subutexbrukere, er brukere og brukervenner, som mener at alle mennesker som mottar behandling for rusproblemer må vurderes påindividuelt grunnlag, og at behandlingen må f73d7c66-aa66-444a-bd98-e73386cd643dbegrunnes utifra den individuelle vurderingen og brukerens egne ønsker og behov. I utgangspunktet må dette baseres på gjensidig respekt og tillit mellom klient og behandler.21f7d1e5-4c31-4ba3-96ff-23c3d7c5f059

Brukermedvirkning er avgjørende for god rusbehandling og derfor må holdninger, tiltak og fordommer om stereotyper, som diskriminerer de rusavhengige på generelt grunnlag og bryter med prinsippene til brukermedvirkning, erstattes med individuelle tiltak basert på forståelse for den enkelte brukers problemer, ønsker, forutsetninger og behov.

Tillitsdrepende og ekskluderende tiltak som dette oppleves traumatiserende, tillitsdrepende og ødelegger motivasjonen for mange. De aller fleste vil føle det som et overgrep hvis de flere ganger i uken må møte hos legen, uten fleksibilitet av hensyn til jobb eller skole. Urinprøven tas mens en sykepleier følger deg helt inn i avlukket og overvåker om du jukser. I strid med lovverket forekommer kontrolløren av motsatt kjønn som brukeren, kontrollen utføres uansett like nøye. At man vet at mange rusaavhengige har en historie med seksuelle overgrep tas det heller ingen hensyn til . Hvis en bruker nekter, eller bare ikke klarer å avgi en prøve på de avmålte par minuttene, blir det automatisk likestilt med, og gir de samme konsekvensene som påvist sidebruk av ulovlige rusmidler.48bc8caa-14bb-4e32-b7fa-2e25a92860eb Gjentar problemet seg risikeres utskrivelse.

Den lovpålagte oppfølgingen av metadon- og Subutexbrukere blir stadig nedprioritert, noe som hele tiden begrunnes med manglende økonomiske ressurser. Behandlingsapparatet bruker likevel hvert år godt over 100 millioner kroner på tvungen urintesting av alle medisinerte, og det til tross for at det i loven om pasientrettighetene står at lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste og ivareta respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd. I realiteten utgjør urinprøvene nesten den eneste oppfølgingen mange brukere får, Det burde ikke kreve mye fantasi å finne andre tiltak som gir mer igjen for pengene.

Foreningen for human narkotikapolitikk og alle som har skrevet under på oppropet krever derfor at tilbudet om urintesting skal bestå, men være frivillig og etter særskilt behov.

Behandlingstiltak uten tillit er overformyndersk og derfor ikke terapeutisk. I pedagogiske skrifter står det at negativ stempling vil kunne ha vidtrekkende konsekvenser. Når en person føler seg stemplet og stigmatisert, vil det for det første gå ut over selvoppfatningen. Personen føler seg mindreverdig, med alle de ydmykende følelser det fører med seg.

Signer via sms:
Send meldingen 'opprop ottvang ditt navn ' til 1937 . Det koster 1,50 per melding.

Eller gå inn på nettsiden til oppropet her, og før opp navn, bosted og mailadresse på listen.
Informasjonen du legger inn vil ikke bli brukt til andre formål.

Kun navn og kommune blir synlig i listen. Mailadressen blir ikke offentliggjort!

Til toppen av sida Til fhn.no forside