Foreningen for human narkotikapolitikk
FHN
- Forening for brukere og brukervenner -

Seminar:

Kriminalisering som politisk virkemiddel mot helsemessige og sosiale utfordringer
Faglig vorspiel til Verdens Aids Dag

Tirsdag 30. november kl. 12:00 på Humanismens Hus


Et fellesseminar av HIV MANIFEST gruppen, Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), Prostituertes interesseorganisasjon i Norge (PION)

Program:

12 12: 10: Kim Fangen ønsker velkommen Videoklipp fra heroin.no

Interne betraktninger om straff og helse:

12:10 12:25 Astrid Renland PION , og Liv Jessen Pro Sentret: Prostitusjonspolitikk: Helseproblematikken som forsvant

12:25 12:40 Arild Knutsen FHN , og Thor Erik Forsberg Ap: Narkotikapolitikk: Rusmisbruk er et helse- ikke strafferettsligproblem

12:40 12:55 Kim Fangen, HivManifest, og Mona Drage LHL : Hiv-politikk: Straffeloven et hinder

12:55 13:10 Spørsmål / kommentarer

13:10 13.30 Pause

Eksterne betraktninger over straff og helse:

13:30 13:40 Kristian Andenæs professor i rettssosiologi, UiO: Straffelovens § 155 et gufs fra fortiden?

13:40 13:50 Njål Høstmælingen International law and policy institute: Menneskerettigheter og prostitusjon

13: 50 14:00 Anne Skjelmerud, Norad: Internasjonal debatt og dilemmaer knyttet til kriminalisering og diskriminering

14:00 14:10 Anette Trettebergstuen, Stortingsrepresentant, Ap: Betraktninger fra lovgiversiden

14:10- 14:20 Arild Johan Myrberg, Helsedirektoratet: Skadereduksjon i fengsel

14.20 14.30 Spørsmål, kommentarer

14:30 15:00 Pause

15:00 15:15 Kulturelt innslag - Markus Gaupås Johansen og Sturle Vik Pedersen driver 5080.no og skriver for Storbynatt.

15: 15 15. 40 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner LNU : Hiv er et virus, ikke forbrytelse

15:40 -16:30 Panel/ og plenumsdebatt Ordstyrer Kim Fangen Anne Skjelmerud, Norad Thor Erik Forsberg, Ap Anette Trettebergstuen, Ap Liv Jessen, Pro Senteret Kristian Andenæs, IKRS , UiO Njål Høstmælingen, International law and policy institute Arild Johan Myrberg, Helsedirektoratet

16:30 17:00 Oppsummering og veien videre .

Arrangører: HivManifest, Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), Prostituertes interesseorganisasjon i Norge (PION)

Takk til Instituttet Fritt Ord og Human-Etisk Forbund.

 

Web Counter
Web Counter Counter